Εταιρική Ταυτότητα

Η SCORPIONS HELLAS FACILITIES δραστηριοποιείται
στον χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Με την πολυετή εμπειρία μας μέχρι και σήμερα σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο και έχοντας πλέον αποκομίσει σημαντική εμπειρία, τοποθετεί υψηλά στάνταρ στις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Τα στελέχη και το ανθρώπινο δυναμικό της SCORPIONS HELLAS FACILITIES διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον χώρο και εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ακολουθώντας τις εξελίξεις.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μέσα στα πλαίσια της γνώσης και της εμπειρίας που διαθέτουμε προσπαθούμε κατ’ επανάληψη να προβλέψουμε όλα τα πιθανά προβλήματα τα οποία μπορούν να ανακύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας, και να έχουμε έτοιμες λύσεις και εναλλακτικά σενάρια για την επίλυση τους.

Σε περιπτώσεις που προκύπτουν εκ της γενέσεως χωρίς να έχει καταγραφεί στα αρχεία μας και γενικότερα στην ευρύτερη ιστορία του χώρου μας, τότε το καταγράφουμε, αξιολογούμε τις παραμέτρους που το διέπουν και ενημερώνουμε σε προκαθορισμένο σεμινάριο το σύνολο του προσωπικού μας έτσι ώστε να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Η αντιμετώπιση όλων των συμβάντων γίνεται αφού διασφαλιστούν τα δικαιώματα περί ζωής και ιδιοκτησίας. Είναι επιτακτική ανάγκη, ως πρώτη προτεραιότητα ο ανθρώπινος παράγοντας.

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

Πρωτοποριακά εφαρμόσαμε τον αυτοέλεγχο των κ.κ. υπαλλήλων ασφαλείας μας. Κατά την αλλαγή της βάρδιας σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των υπαλλήλων, εάν ο υπάλληλος που προσήλθε για υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα ενδεδυμένος, περιποιημένος, καθαρός, και νηφάλιος.

Στην περίπτωση που ο αποχωρήσαντα υπάλληλος ολοκληρώσει την αντικατάσταση, χωρίς την ενημέρωση των αρμόδιων, τότε θεωρείται ότι δεν προασπίζει και διαφυλάττει τα συμφέροντα του εντολέα και της εταιρίας μας, με ότι συνέπειες απορρέει από αυτό.

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επαναφορτιζόμενος φακός υψηλής φωτεινότητας και αντοχής.
Αδιάβροχο ή ομπρέλα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του υπαλλήλου ασφαλείας σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Σφυρίχτρα εντοπισμού θέσεως.
Αλεξίσφαιρο γιλέκο το όποιο πέραν του καθ’ αυτού προορισμού του, μπορεί να προστατεύσει τον υπάλληλο από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι, κατσαβίδι, κλπ.), με ξύλο ή άλλα αντικείμενα ακόμα και από επίθεση με σωματικά χτυπήματα (κλωτσιές, γροθιές κ.α.) και ότι άλλο απαιτηθεί εκ της φύσεως αποστολής.

e bannerespa