Παροχή Ανθρώπινου Δυναμικού

Παροχή Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Scorpions Hellas Facilities services προσφέρει σε εσάς ένα ευρύ φάσμα λύσεων για να σας καλύπτει σε όλες σας τις ανάγκες, έτσι επεκτείνει και σας παρέχει και την παροχή ανθρώπινου δυναμικού βοηθώντας να βελτιώσετε την καθημερινότητα σας και μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη.

Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών αυτών οι πελάτες της εταιρείας κοινοποιούν στην εταιρεία μας, την ανάγκη τους και η εταιρεία αναλαμβάνει με τους καταλληλότερους συνεργάτες να φέρει εις πέρας τις εργασίες αυτές.

Η επιμόρφωση του προσωπικού αποφασίζεται και προγραμματίζεται από τη διοίκηση, σε συνεργασία με την διεύθυνση προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε εργαζομένου στο πλάνο εργασιών.

e bannerespa