ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

Φύλαξη του χώρου εργασίας σας η οποία παρέχεται από έμπειρους φύλακες και εξειδικευμένο προσωπικό με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος η οποία άδεια παρέχεται από το υπουργείο δικαιοσύνης και την ελληνική αστυνομία. Ο φύλακας ελέγχει τον χώρο που εσείς επιθυμείτε και λειτουργεί κατ’ εντολή της εταιρίας σας.
statikes

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

e bannerespa